¿HAS PERDIDO TUS DETALLES?

Calendario de Exámenes 2015

por / Viernes, 06 febrero 2015 / Publicado enGeneral
portada

 

 

 

DATES D’EXÀMENS TERMINIS D’INSCRIPCIÓ
9 al 13 de març 16 al 18 de febrer
CONVOCATÒRIA EXCLUSIVAMENT PER AREPETIDORS AMB UN BLOC SUSPÈS11 de maig 21 al 23 d’abril
29-20 de juny i 1 al 3 de juliol 5 al 9 de juny
CONVOCATÒRIA EXCLUSIVAMENT PER AREPETIDORS AMB UN BLOC SUSPÈS28 de Setembre 3 al 7 de setembre
16 al 20 de novembre 21 al 23 d’octubre

 

Examen

  • Els  resultats  dels  blocs  aprovats  es  respectaran  només  durant  tres  convocatòries consecutives.  La  no  presentació  injustificada  o  la  no  inscripció  a  aquestes  convocatòries comptaran a efectes del còmput global.
  • L’abonament  de  la  taxa  de  121,00  euros  dóna  dret  a  dues  convocatòries  consecutives.  Un cop  esgotades  les  dues  convocatòries  sense  haver  aprovat  o  haver‐s’hi presentat  s’haurà d’abonar una nova taxa de  40,00 euros per a la convocatòria següent.
  • El  justificant  de  la  taxa  abonada  s’haurà  de  presentar  (personalment  o  a  través  de  l’escola en  què  es  realitzi  el  curs)  en  les  oficines  de  l’IMET  en  el  moment  de  realitzar  la  inscripció.
  • Cada  convocatòria  disposa  d’un  període  d’inscripcions.  No  es  realitzarà  cap  inscripció  fora dels terminis establerts.
  • Els  aturats  de  més  de  45  anys  que  portin  més  d’un  any  en  atur  i  hagin  esgotat  la prestació d’atur només abonaran un terç de l’import de les taxes. Per tenir dret a aquesta bonificació s’haurà de presentar certificat de l’INEM al moment de realitzar la inscripció.

 

SUBIR